Vrij Inzetbare Voorziening (VIV)

Belangrijk: de Vrij Inzetbare Voorziening heeft een nieuwe deelovereenkomst voor 2019! Download deze hier en lees de tekeninstructies goed door.

De gemeente Zoetermeer koopt een aantal voorzieningen in als ‘vrij inzetbaar’. De afspraken hierover zijn in een aparte ‘Deelovereenkomst Vrij inzetbare voorzieningen’ met dienstverleners vastgelegd. Deze Deelovereenkomst is met een jaar verlengd tot 1 januari 2020. De Deelovereenkomst kunt u op deze pagina downloaden en ondertekenen. Een instructie voor ondertekening is bijgevoegd. Tevens vindt u hier de werkinstructies voor het aanleveren van gegevens met betrekking tot de Wmo vrij inzetbare voorzieningen aan gemeente Zoetermeer.

Op de website van de gemeente Zoetermeer vindt u meer inhoudelijke informatie over de vrij inzetbare voorzieningen.

Documenten: Deelovereenkomst vrij inzetbare voorzieningen 2020

Getekende VIV deelovereenkomst 2020  (Vrij Inzetbare Voorziening Zoetermeer). Let op: U hoeft alleen pagina 7 uit te printen, te ondertekenen en terug te sturen naar: toekomstsociaaldomein@zoetermeer.nl

Instructie ondertekening Deelovereenkomst VIV 2019

Controleprotocol Wmo H6 VIV versie 2016

PDC-formulier